اسفند ۲۲, ۱۴۰۰

عناوین جذاب

چگونه برای مقالات عناوین جذاب بنویسیم؟

بی چون و چرا تحقیقات نشان می دهند یافتن تیترها و عناوین جذاب یکی از بهترین راه ها برای افزایش ترافیک سایت است. عنوان منحصر به فرد و مناسب نخستین چیزی است که بازدیدکنندگان سایت با آن مواجه می شوند و قطعا عامل موثری در تصمیم مخاطبان برای ماندن یا ترک صفحه است. توجه کردن به عنواین و سر تیتر ها یکی از بهترین میانبرها برای افزایش تعداد مخاطبان است . هدف این مقاله گفتن نکاتی برای ایجاد و داشتن ... ادامه مطلب