۱۳۹۹

مشاغل پردرآمدپس از شیوع کرونا

مشاغل پردرآمد فناوری اطلاعات پس از شیوع کرونا

بیشتر کسب و کار ها و مشاغل در حال مقابله با عواقب بیماری کرونا هستند خواه نا خواه این بیماری اثرات خود را برروی کلیه کسب و کار ها در سراسر جهان میگذارد. اما گذشته بشر همیشه اثبات کرده انسان موجودی است که خود را با هر شرایط سازگار می نماید و تلاش میکند در کوتاه ترین زمان براساس شرایط نیازهای اولیه برای بقای خود را فراهم آورد. دریچه ی امید انسان ها برای ادامه خرید و فروش و داد ... ادامه مطلب